انتقادات و پیشنهادات

شما شهروند گرامی می توانید انتقاد و یا پیشنهاد خود را از طرق فرم زیر برای ما ارسال نموده و شهرداری را در جهت بهتر شدن خدمات یاری نمایید.