نخبه و پژوهشگر جوان عسلویه

جناب اقای علی محمدی نخبه پزوهشگر جوان عسلویه کسب مقام اول دربخش مقالات پیشگیری کنگره بین المللی دانش اعتیاد و دریافت دو جایزه ملی طب اعتیاد (ایزما) و جایزه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور را به جنابعالی و مردم شریف شهر ادامه