نکاتی که می بایست شهروندان در هنگام پیش فروش یا پیش‌خرید ساختمان‌ها رعایت کنند.

نکاتی که می بایست شهروندان در هنگام پیش فروش یا پیش‌خرید ساختمان‌ها رعایت کنند.

گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه

گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه