گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست شهرداری و مدیران واحد های شهرداری از پروژه ها و بررسی مشکلات سطح شهر

گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست شهرداری و مدیران واحد های شهرداری از پروژه ها و بررسی مشکلات سطح شهر

طراوتی دوباره با کاشت گونه های جدید درخت و سازگار در عسلویه

شهردار عسلویه خبر داد: پس از انجام بررسی های کارشناسی  برای اولین بار در استان گونه های جدید درختی سازگار با آب و هوای این شهر برای کاشت در فضای سبز شهری عسلویه  انتخاب شد. شردار عسل

پاکسازی ساحل عسلویه /دوستداران محیط زیست به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط ساحل عسلویه را پاکسازی کردند.

پاکسازی ساحل عسلویه دوستداران محیط زیست به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط ساحل عسلویه را پاکسازی کردند. به گزارش روابط عمومی شهرداری عسلویه ،  با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر عسلویه  شبکه بهداشت شهرستان و مرکز جامع سلامت عسلویه ادامه