پیام شهروندی در خصوص جمع آوری زباله های سطح شهر

پیام شهروندی در خصوص جمع آوری زباله های سطح شهر: ریختن زباله در اماکن عمومی، خیابانه ها و محیط زیست باعث آلودگی و از بین رفتن زیبایی های آن ها خواهد شد. اگر زباله در محل مناسب خود ریخته نشود ادامه

گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست شهرداری و مدیران واحد های شهرداری از پروژه ها و بررسی مشکلات سطح شهر

گزارش تصویری بازدید میدانی سرپرست شهرداری و مدیران واحد های شهرداری از پروژه ها و بررسی مشکلات سطح شهر

طراوتی دوباره با کاشت گونه های جدید درخت و سازگار در عسلویه

شهردار عسلویه خبر داد: پس از انجام بررسی های کارشناسی  برای اولین بار در استان گونه های جدید درختی سازگار با آب و هوای این شهر برای کاشت در فضای سبز شهری عسلویه  انتخاب شد. شردار عسل