پاکسازی ساحل عسلویه /دوستداران محیط زیست به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط ساحل عسلویه را پاکسازی کردند.

پاکسازی ساحل عسلویه دوستداران محیط زیست به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط ساحل عسلویه را پاکسازی کردند. به گزارش روابط عمومی شهرداری عسلویه ،  با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر عسلویه  شبکه بهداشت شهرستان و مرکز جامع سلامت عسلویه ادامه