پیام شهروندی در خصوص جمع آوری زباله های سطح شهر

پیام شهروندی در خصوص جمع آوری زباله های سطح شهر: ریختن زباله در اماکن عمومی، خیابانه ها و محیط زیست باعث آلودگی و از بین رفتن زیبایی های آن ها خواهد شد. اگر زباله در محل مناسب خود ریخته نشود ادامه

گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه

گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه