شهاب شاهینی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندر عسلویه انتخاب گردید

شهاب شاهینی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندر عسلویه انتخاب گردید

آتش سوزی یک واحد مسکونی در شهر عسلویه و مهار آن توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری

آتش سوزی یک واحد مسکونی در شهر عسلویه و مهار آن توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری

دیدار شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی با امام جمعه شهرستان عسلویه به مناسبت ۵ مردادسالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور

دیدار شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی با امام جمعه شهرستان عسلویه به مناسبت ۵ مردادسالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور

اجتماع بزرگ عاشورائیان شهرستان عسلویه برگزار می گردد.

اجتماع بزرگ عاشورائیان شهرستان عسلویه برگزار می گردد

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورا با معتمدین و ریش سفیدان شهر عسلویه در پارک مروارید

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورا با معتمدین و ریش سفیدان شهر عسلویه در پارک مروارید

بازدید شهردار و اعضای شورا از مواکب حسینی (ع) در شهر عسلویه

بازدید شهردار و اعضای شورا از مواکب حسینی (ع) در شهر عسلویه

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه از مجتمع ورزشی شهرداری

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه از مجتمع ورزشی شهرداری