آئین اهتزاز پرچم عزای امام حسین(ع) در شهر بندر عسلویه برگزار می شود

آئین اهتزاز پرچم عزای امام حسین(ع) در شهر بندر عسلویه برگزار می شود