برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر عسلویه با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

💢 برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر عسلویه با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ⭕ به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر عسلویه؛ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹تیرماه ۱۴۰۲ جلسه شورای اداری با ادامه