برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عسلویه

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عسلویه در دفتر امام جمعه با حضور مسئولین به منظور بررسی مسائل فرهنگی شهرستان در این جلسه همچنین شهردار عسلویه و مدیر روابط عمومی شهرداری حضور داشتند./روابط عمومی شهرداری عسلویه

برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری عسلویه +تصاویر

جلسه شورای اداری شهرداری عسلویه با حضور شهردار و مدیران کلیه واحدهای شهرداری، بعد از ظهر چهارشنبه  ، به منظور رسیدگی  و بررسی پیشرفت امور هریک از واحدها و بحث و تبادل نظر در جهت رفع موانع و مشکلات موجود، ادامه