متن سخنرانی محمد خواجه در جلسه شورای توسعه استان

جلسه شورای توسعه استان با حضور گراوند استاندار بوشهر و یوسفی فرماندار شهرستان عسلویه و با مشارکت مدیران و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و مشکلات مختلف شهرستان مورد بررسی قرار گرفت