دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با آزاده سرافراز هشت سال دفاع مقدس

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با آزاده سرافراز هشت سال دفاع مقدس