دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر