دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

دیدار صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان