شهاب شاهینی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندر عسلویه انتخاب گردید

شهاب شاهینی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندر عسلویه انتخاب گردید