برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عسلویه

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عسلویه در دفتر امام جمعه با حضور مسئولین به منظور بررسی مسائل فرهنگی شهرستان در این جلسه همچنین شهردار عسلویه و مدیر روابط عمومی شهرداری حضور داشتند./روابط عمومی شهرداری عسلویه