برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری عسلویه +تصاویر

جلسه شورای اداری شهرداری عسلویه با حضور شهردار و مدیران کلیه واحدهای شهرداری، بعد از ظهر چهارشنبه  ، به منظور رسیدگی  و بررسی پیشرفت امور هریک از واحدها و بحث و تبادل نظر در جهت رفع موانع و مشکلات موجود، ادامه