همزمان با هفته عفاف و حجاب مراسم اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

همزمان با هفته عفاف و حجاب مراسم اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.