اجرای پروژه توسعه خیابان پشت قبرستان ( سی ان جی ) جهت روان سازی ترافیک

به گزارش روابط عمومی شهرداری عسلویه عملیات اجرای پروژه توسعه خیابان پشت قبرستان ( سی ان جی ) جهت روان سازی ترافیک توسط شهرداری و نظارت واحد فنی در دست اقدام میباشد