آیین تکریم و معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه صورت گرفت.

آیین تکریم و معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر عسلویه» عصر روز یکشنبه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ مراسم معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه در سالن ادامه

آیین تکریم و معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه برگزار می شود.

آیین تكریم و معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه برگزار می شود.

آیین تکریم و معارفه شهردار جدید شهر بندر عسلویه برگزار می شود.