شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفتند.

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفتند.