گزارش تصویری از نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر عسلویه با اصحاب رسانه

گزارش تصویری از نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر عسلویه با اصحاب رسانه